RING OSS: 40 00 22 54

La oss snakkes

Det er aldri for tidlig å ta en prat. Kontakt oss for å snakke om hvordan vi kan hjelpe til å markedsføre ditt eiendomsprosjekt, og få et tilpasset tilbud.

ALT DU TRENGER
FOR Å SELGE ET

EIENDOMS-

PROSJEKT

Eiendomskjøp er ofte den største investeringen kundene dine gjør, og det er ikke noe de gjør på impuls – i hvert fall ikke når bygget de kjøper seg inn i ikke engang står ferdig.


Papaya ser markedsføring fra sluttbrukerens perspektiv. Det er lang vei fra hun blir oppmerksom på et ønske eller et behov til hun får ønsket sitt oppfylt, og det er mange distraksjoner og veiskiller på reisen. Vår jobb er å gjøre det så lett som mulig for henne å finne veien, og å ta de valgene som bringer henne til målet.


Når du skal selge nybygg er det derfor essensielt at kjøperne føler seg trygge fra start til slutt, at all usikkerhet ryddes av veien, og at du fremstår som en profesjonell og seriøs selger i all kommunikasjon. Det stiller høye krav til salgsamateriellet ditt.


Papaya har mange års erfaring med å levere salgsmateriell til Norges største og mest anerkjente eiendomsmeglere og utbyggere. Vi hjelper deg selge ditt nybyggprosjekt raskt og effektivt. 

Navn, logo og visuell identitet

Navn

Papaya tar et dypdykk i relevant historie, geografi og kultur, og vurderer målgruppe, identitet og kommunikasjonsstrategi, for å hente inspirasjon til et godt navn. På dette grunnlaget definerer vi noen mulige veier å gå, med konkrete navneforslag, før vi sammen «lander» det endelige navnet. 


Logo/visuell identitet

Papaya utvikler en særpreget logo og visuell identitet for prosjektet. 


Først utarbeider vi røffe forslag som angir ulike visuelle retninger. Den valgte retningen videreutvikles deretter til logo og visuell profil, gjerne med noen variasjoner og eksempler på bruk. Til slutt ferdigstilles logoen for produksjon i de vanligste filformatene for bruk på ulike flater og bakgrunner. 


Logo-pakken inkluderer en enkel profilplansje som også angir fonter/typografi, farger og retningslinjer for bruk.

Prospektet

Med utgangspunkt i boligprosjektets profil, designer vi en salgsoppgave som gjenspeiler prosjektets unike kvaliteter, der tekst, bilder, format, papirkvalitet og ferdiggjøring er nøye gjennomtenkt. Vi tar også hensyn til at prospektet enkelt skal kunne oppdateres til et nytt byggetrinn senere.


Nettside

Med utgangspunkt tekst, tegninger og bilder fra salgsoppgaven, setter vi opp en responsiv webside med boligvelger tilpasset boligprosjektets visuelle profil. Innholdet optimaliseres for nett, og vi er også behjelpelig med registrering av domene.


Kampanjenettside

Noen ganger blir en full hjemmeside for mye, eller man trenger en egen, enkel landingsside til en kampanje. I slike tilfeller setter vi opp en enkel kampanjeside.


Hjemmeside i annen design

Hjemmeside i annen designmal eller egen design kan leveres på forespørsel. Et slikt prosjekt begynner med en anbefaling, der vi går gjennom ønsker og behov, og kommer med et bindende kostnadsoverslag.

Plantegninger og 3D-illustrasjoner

Med utgangspunkt i arkitekttegningene utarbeider vi i samarbeid med dyktige utviklere alle typer av foto, video, illustrasjoner og plantegninger i 2D og 3D. Vi leverer drone- og mastefoto som utgangspunkt for situasjonsplan og 3D-illustrasjoner.

Virtuelle visninger m.m.

VR, AR og 360°-foto gir kunder og investorer uovertrufne muligheter til å oppleve en eiendom de ikke ellers har mulighet til å se, for eksempel fordi den fortsatt ikke er ferdig oppført eller fordi de befinner seg langt unna. 


På bakgrunn av arkitekt-tegninger og i samarbeid med prosjektets eier, lager vi en 3D-modell av eiendommen som folk nærmest kan «gå inn i» ved hjelp av moderne teknologi. Både imponerende og et svært effektivt salgsverktøy når det brukes riktig.

Annonser for trykk og nett

Med utgangspunkt i godkjent visuell profil, prospekter og webside utarbeider vi annonser for print og web i aktuelle formater.

Skilt, Plakater, m.m.

Med utgangspunkt i illustrasjoner og underlag designer vi plakater og skilt i alle formater, på ulike materialer, tilpasset prosjektets grafiske profil, med synlige kontaktopplysninger til selger. Vi utvikler også postkort eller flyers med kort prosjektbeskrivelse og kontaktinformasjon som kan distribueres 

i nærmiljøet eller til en adresseliste for å varsle om prosjektet.

E-postmarkedsføring

E-post er en god måte å holde kontakt med dem som har vist interesse, men som ikke har bestemt seg ennå. Det er også en effektiv måte å styrke forholdet til dem som allerede har kjøpt, holde dem orientert om fremgangen i prosjektet og gjøre dem til gode ambassadører.


Vi setter også gjerne opp automatiske e-postsekvenser tilpasset interessenter i ulike stadier av kjøpsprosessen.

Annet

Strategi, rådgivning og anbefalinger

God markedsføring består av mange biter som passer sammen. Vi har lang erfaring i å se og forstå hvordan de ulike bitene jobber best sammen, og gir gjerne anbefalinger om hvordan få størst mulig effekt for budsjettet.


Tekst og innholdsmarkedsføring

Våre erfarne tekstforfattere og journalister er vant til å skrive både for trykte og digitale medier, og bidrar med innholdsmarkedsføring, redaksjonelle artikler og annonsetekster som driver handling.


Foto, film og video

Papaya samarbeider med fotografer og videografer med ulike spesialiteter, som kan levere alt fra portrettfoto til filmer med og uten spesialeffekter. 


Sosiale medier

Papaya hjelper til å opprette profiler i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter, og å legge planer for hvordan bruke dem aktivt og målrettet.

Ta kontakt for å lære mer

Det er aldri for tidlig i prosessen å ta kontakt. Desto mer tid vi har til å planlegge, jo bedre blir resultatet.


Ring oss på 4000 2254

Send en e-post til [email protected]

Eller fyll ut skjemaet, så kommer vi tilbake til deg.