DNS og Navnetjenere er et litt teknisk tema, som du neppe trenger dyp kunnskap om, men som det kan være greit å kjenne til i grove trekk.

Kort fortalt: Navnetjenere og DNS er omtrent som postkontorene for internett.

Hva er Navnetjener?

Navnetjenerne forteller omverdenen hvor de kan finne en spesiell adresse. Når du bruker Papaya.no i nettleseren din eller som del av en adresse i en e-post, går det en forespørsel via navnetjenerne for å finne ut hvor i all verden den adressen hører hjemme.

Hos navnetjenerne ligger det en oversikt over hvordan håndtere ulike forespørsler. Det er DNS.

Hva er DNS?

DNS er en liste regler.

For eksempel kan det stå at e-post adressert til papaya.no skal behandles av Google, at besøkende til www.papaya.no skal sendes til nettstedet vårt, og at dem som besøker email.papaya.no sendes til tjenesten vi bruker for nyhetsbrev.

DNS kan også fungere som en form for identifikasjon.

For eksempel ligger det informasjon i DNS om hvem som får lov til å sende e-post på vegne av papaya.no, og vi bruker en oppføring i DNS til å legitimere oss overfor Google, slik at vi får tilgang til konfidensiell informasjon de har om papaya.no.

Sikkerhet

Tanken bak å bruke DNS som identifikasjon er at det kun er dem som eier og kontrollerer et domene som kan endre DNS.

Derfor er det også veldig viktig at ikke uvedkommende får tilgang til DNS eller Navnetjenere for domenet ditt.

Det ville være krise om svindlere kunne bruke dnb.no eller politiet.no som de ville. Det ville være lett å misbruke tilliten som er knyttet til slike domener til å lure folk til å oppgi sensitiv informasjon.

Hva ber Papaya om?

Vi i Papaya ber derfor ikke om fri tilgang til DNS eller Navnetjenere for alle domener. Vi vil i stedet be eieren om å opprette nye DNS-oppføringer ved behov, og forklare hva vi ber om og hvorfor.

Men når det gjelder nettsteder som stort sett kun brukes til markedsføring – det gjelder gjerne for nettsteder dedikert til et spesielt prosjekt, eller små bedrifter uten egen IT-stab – er det ofte mest praktisk om Papaya styrer DNS direkte.

Da vil vi gjerne be eieren om å endre Navnetjenerne, slik at vi får kontroll og enkelt kan sette opp systemene slik vi selv foretrekker. Du som eier domenet gir da fra deg mye kontroll over domenet, men vil i siste instans alltid ha mulighet til å endre navnetjenerne tilbake.

Hva er fordelene?

Når vi har kontroll over DNS, og bruker egne systemer, kan vi jobbe raskere og smidigere med å sette opp nettsteder og landingssider, sende nyhetsbrev, bekrefte eierskap av domenet overfor f.eks. Google, og så videre.

Vi har jobbet med organisasjoner der det kan ta mer enn en uke bare å få gjort en liten endring i DNS. Og etter at endringen er gjort, kan det fortsatt ta timer (i noen tilfeller en dag eller to) før endringen har forplantet seg gjennom hele Internett.

Papaya bruker imidlertid en tjeneste som heter Cloudflare til å administrere DNS. Ikke bare kan vi da selv logge oss på og gjøre endringer på minutter, men en av fordelene med Cloudflare er at endringer er live for alle nærmest umiddelbart etterpå.

Om du har spørsmål, bekymringer eller motforestillinger i forbindelse med dette, ikke nøl med å spørre Christian.

Hvis du er spesielt interessert kan du også lese mer om DNS og Navnetjenere på Wikipedia.