Dette er en oversikt over underleverandører Papaya bruker regelmessig, og som kan tenkes å komme i kontakt med personlige opplysninger.

Oversikten kan oppdateres med rimelig forvarsel, slik at Behandlingsansvarlig får mulighet til å motsette seg eventuelle endringer. 

Merk at ikke alle underleverandører vil være relevante for alle oppdrag. 

Oversikten er sist oppdatert 10. mai 2020.

Daglig drift

Dropbox

Skytjeneste for datalagring. Papaya oppbevarer alle arbeidsfiler i Dropbox, og bruker Dropbox til å dele filer med kunder og samarbeidspartnere.  

Data i Dropbox er kryptert med AES-256-kryptering. Data i transitt til og fre Dropbox er beskyttet med SSL/TLS og AES-128-kryptering.

Papayas og våre kunders forhold til Dropbox reguleres av en databehandleravtale som er et vedlegg til Dropbox’ brukervilkår.

Google Workspace

Gjennom Google Workspace, tilbyr Google en rekke tjenester Papaya benytter seg av, deriblant en variant av e-postprogrammet Gmail, skylagringstjenesten Google Drive, og webtjenester for tekstbehandling, regneark og samarbeid. 

Papaya bruker daglig Google Workspace til å arbeide med filer, hvorav noen kan inneholde personoplynsinger.

Papayas og våre kunders forhold til Google reguleres av EU-US Privacy Shield og Googles brukervilkår.

Hubspot

Hubspot tilbyr en rekke verktøy for salg og markedsføring, deriblant et CRM-system for å organisere kontaktinformasjon og loggføre salgsaktiviteter, og integrasjoner til nettsteder for å spore besøkendes adferd til bruk i salg og markedsføringarbeidet.

Papayas og våre kunders forhold til Hubspot reguleres av en databehandleravtale som er et vedlegg til Hubspots brukervilkår.

Drift av Nettsteder

WPEngine

Webhotell som drifter webserverer der vi har de fleste av våre kunders nettsteder. WPEngine har tilgang til opplysninger om besøkende på nettstedene, og til informasjon lagret på deres servere.

Papayas og våre kunders forhold til WPEngine reguleres gjennom en databehandleravtale som er vedlegg til WPEngines brukervilkår, samt av EU-US Privacy Shield-rammeverket.

Uniweb

Webhotell som drifter webserverer der vi har noen av våre kunders nettsteder. Uniweb har tilgang til opplysninger om besøkende på nettstedene, og til informasjon lagret på deres servere.

Papayas og våre kunders forhold til Uniweb reguleres gjennom en databehandleravtale som et vedlegg til deres standard tjenesteavtale.

Domeneshop

Webhotell som drifter webserverer der vi har noen av våre kunders nettsteder. Domeneshop har tilgang til opplysninger om besøkende på nettstedene, og til informasjon lagret på deres servere.

Papayas og våre kunders forhold til Domeneshop reguleres gjennom en databehandleravtale som er et vedlegg til deres standard tjenesteavtale.

Squarespace

Tjeneste for å lage og publisere nettsteder, som vi benytter for noen av våre kunder. 

Squarespace har tilgang til opplysninger om besøkende på nettstedene, og til informasjon som lagres på, eller går via deres servere. Det kan inkludere informasjon om registrerte brukere og informasjon som sendes inn gjennom skjemaer på nettstedet.

Papayas og våre kunders forhold til Squarespace reguleres gjennom en databehandleravtale som er del av Squarespaces brukervilkår.

Instapage

Tjeneste for å lage og publisere nettsteder som vi benytter for noen av våre kunder.

Instapage har tilgang til opplysninger om besøkende på nettstedene, deriblant IP-adresse og geolokasjon, og til informasjon som lagres på, eller går via deres servere. Det kan inkludere informasjon som sendes inn gjennom skjemaer på nettstedet.

Papaya og våre kunders forhold til Instapage reguleres gjennom en databehandleravtale.

Google Analytics

Google Analytics er et verktøy for innsamling og analyse av besøkendes adferd på et nettsted. Verktøyet samler inn informasjon som tid og dato, geografisk lokasjon, hvilke nettsteder som besøkes, og varighet av besøket.

Opplysningene er normalt ikke personlig identifiserbare, men kan i visse tilfeller, kombinert med andre data, likevel kunne kobles til individuelle brukere.  

Papayas og våre kunders forhold til Google reguleres av en databehandleravtale som er del av Google Analytics’ brukervilkår, samt EU-US Privacy Shield-rammeverket.

Hotjar

Hotjar er et verktøy for innsamling og analyse av besøkendes adferd på et nettsted, deriblant individuelle brukersesjoner. Opplysningene er normalt ikke personlig identifiserbare, men kan i visse tilfeller, kombinert med andre data, likevel kunne kobles til individuelle brukere.

Papayas og våre kunders forhold til Hotjar reguleres av en databehandleravtale og Hotjars ordinære brukervilkår.

E-postmarkedsføring

Campaign Monitor

Campaign Monitor er et verktøy for administrasjon og distribusjon av e-postmarkedsføring, og inkluderer funksjoner for å samle inn, oppbevare og bearbeide utsendelseslister bestående av personlige opplysninger som navn, kontaktinfo og preferanser. 

Campaign Monitor inneholder også funksjoner for å spore hvorvidt mottagere åpner e-postene som sendes, samt geografisk lokasjon for individuelle brukere basert på deres IP-adresse.

Papayas og våre kunders forhold til Campaign Monitor reguleres av en Databehandleravtale og Campaign Monitors ordinære brukervilkår.

Verktøy og plattformer for annonsering

Google Ads

Google tilbyr tjeneter for annonsering på deres platformer, deriblant i Google-søk, på YouTube, og medlemsnettsteder i Googles annonsenettverk.

Tjenestene inkluderer verktøy for å spore brukeres adferd på nettstedet, og bidra til å bedømme annonsers effekt.

Papaya og våre kunders forhold til Google reguleres av Google Ads’ standard brukervilkår, samt EU-US Privacy Shield-rammeverket. 

Ofte vil besøkende på et nettsted dessuten ha en egen brukeravtale med Google som regulerer deres forhold, uavhengig av Papaya og våre kunder. 

Meta / Facebook 

Meta tilbyr tjenester for annonsering på deres platformer, deriblant Facebook og Instagram. Tjenestene inkluderer verktøy for å laste opp lister av personlig identifiserbar informasjon, som e-postadresser eller telefonnumre, til bruk ved retting annonser; samt verktøy for å spore brukeres adferd på nettstedet og bidra til å bedømme annonsers effekt.

Papaya og våre kunders forhold til Facebook reguleres av Facebooks brukervilkår, samt av EU-US Privacy Shield-rammeverket. 

Ofte vil besøkende på et nettsted ha en egen brukeravtale med Facebook som regulerer deres forhold, uavhengig av Papaya og våre kunder. 

Snap

Snap tilbyr Snap Ads, tjenester for annonsering på deres platform, SnapChat. Tjenestene inkluderer verktøy for å spore brukeres adferd på nettstedet, og bidra til å bedømme annonsers effekt.

Papaya og våre kunders forhold til Facebook reguleres av en databehandleravtale som er en del av Snap Ads brukervilkår.