Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors driver Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

I tillegg til problemstillingene i navnet, hjelper de folk med andre aspekter av ekstrem kontroll som mange opplever fra familie og nære: psykisk mishandling, ekstreme begrensninger i dagliglivet, trusselen av å bli utestengt fra familien om man ikke følger strenge regler for oppførsel og lever opp til visse forventninger.

Oslo Røde Kors ønsket å nå dem de kan hjelpe.

Denne bildekrusellen krever javaskript.