Det er ikke så rent få som svarer «Alle, egentlig …» på spørsmål om hvem som er i målgruppen deres. For deg som leser dette, er det neppe noen overraskelse at det er for lite spesifikt.

Men selv rutinerte markedsførere, som er vant til å tenke på målgrupper, vil ofte sikte altfor bredt.

Og når vi ber dem om å tenke smalere, får vi mye motstand.

Det er forståelig. Når du har et godt produkt som du tror på, vil du gjerne at alle – i hvert fall alle som kan betale – skal få oppleve det. Og du vil absolutt ikke ignorere en hel mengde kunder bare fordi jeg har en fiks idé.

Jeg forstår hvorfor du ikke har lyst til å snevre inn målgruppen din noe mer. Men la meg forklare hvorfor jeg likevel synes du bør gjøre det:

Markedet ditt er ikke målgruppen din

Det er supert om det er mange som er i markedet for det du har å selge. Ingen ber deg om å vise dem bort om de kommer på døren. Men du kan ikke aktivt oppsøke alle sammen, hele tiden. Start med et segment av markedet, og ta det derfra.

Du må finne folk som har mye til felles

Du snakker annerledes til kjæresten din enn til din kjærestes bestemor eller en politibetjent. (Jeg håper i hvert fall du gjør det.) Og når du henvender deg til mange ulike mennesker samtidig, påvirker det hva du sier og hvordan. Jo mer variert gruppe du snakker til, desto kjedeligere og mindre effektivt blir budskapet.

Du kan ikke være best i alt

Noen mennesker verdsetter hastighet og tilgjengelighet høyest, andre synes det er viktigere med høy kvalitet, og atter andre er bare ute etter det billigste alternativet. Du kan ikke være best på alt, alltid. Velg en konkurranse du kan vinne, henvend deg til dem som bryr seg, og ignorere resten – i hvert fall for nå.

Ikke alle mennesker er like mye verdt (for deg)

Noen mennesker vil kjøpe raskt, ofte og mye. Andre ikke. Noen vil få mye glede av det du selger dem. Andre ikke. Noen vil trenge mye oppfølging og støtte. Andre ikke. Hvem vil du snakke med først?

Du må betale for hvert menneske du når

Det koster penger å få folks oppmerksomhet – uansett om de kjøper noe eller ikke. Hvem sin oppmerksomhet er du villig til å betale for?

Du bør kunne nå alle i målgruppen

Hvis det er verdt å nå noen mennesker i en målgruppe, er det verdt å nå alle i målgruppen. Primærmålgruppen din må være liten nok til at det er realistisk. (Men stor nok til at det er lønnsomt.)

Du kan ha mer enn én målgruppe

Du burde ha én klart definert primærmålgruppe for hver kampanje, men om du vil opprette flere budskap og beskjeder til flere målgrupper, kan du gjøre det. Sånn sett er det ingenting i veien for å nå «egentlig alle» – så lenge du er villig til å investere det som kreves av tid, krefter og penger for å utvikle gode kampanjer som resonnerer med alle de ulike målgruppene.

Kort sagt: Hvis du prøver å nå for mange om gangen, ender du med å vanne ut både budskapet og budsjettet ditt. Men om du er tålmodig og god til å prioritere de potensielle kundene som til enhver tid er mest verdifulle, vil du gradvis, bit for bit, nå ut til hele det markedet du ønsket å nå fra start.